Display any content you like. This is a perfect place for news, advertisements, alerts, notices or anything else. Change text color directly in editor (with second icon from left in toolbar). See module manual for more tips.

Zavrieť

Skladovanie čokolády:

Čokoláda je citlivá na vlhkosť, pachy a vône (ľahko ich preberá) a v kontakte so vzduchom a svetlom dochádza k oxidácii čokolády. Čokoláda by mala byť chránená pred svetlom a vzduchom a mala by byť skladovaná na suchom a chladnom mieste, pri konštantnej teplote medzi 12 a 20 °C. Vždy je nutné zaistiť, aby obal slúžiaci na ukladanie čokolády bol správne uzatvorený.

Čokoláda by mala byť rozpúšťaná pokiaľ možno pri teplote v rozmedzí 40 a 45 °C. Čokoláda by nikdy nemala byť umiestnená v priamom kontakte so zdrojom tepla – napríklad v kastróliku na variči. Čokoládu prednostne rozpúšťame v temperovači alebo vo vodnom kúpeli nastavenom tak, aby čokoláda dosiahla v celom objeme rovnomernú teplotu medzi 40 a 45 °C. To je ideálna teplota pre začiatok temperovania čokolády. Pri rozpúšťaní čokoládu pravidelne miešame. Pri prekročení teploty 55 °C môže čokoláda začať hustnúť a hrudkovatieť.

Tekutosť čokolády:

Jednotlivé čokolády sú označené určitým počtom kvapôčok, a to v závislosti od tekutosti čokolády od jednej do piatich kvapôčok:

tekutost 1

tekutost 2

tekutost 3

tekutost 4

tekutost 5

Jedna kvapôčka znamená najhustejšiu čokoládu a päť kvapôčok znamená najviac tekutú čokoládu. Tekutosť čokolády najviac ovplyvňuje obsah kakaového masla. Čím viac obsahuje kakaového masla, tým je čokoláda tekutejšia.

Použitie čokolády:

S tekutosťou čokolády súvisí jej použiteľnosť. V nižšie uvedenej tabuľke sú opísané najčastejšie použitia čokolády v závislosti od tekutosti čokolády.

Použitie čokolády - tabulka:

Chuťový profil čokolády:

chuťový profil

Pri niektorých čokoládach je uvedený diagram ich chuťového profilu.

Čím bližšie je farebná oblasť k stredu na danej ose, tým menšia je intenzita príslušnej chuti.

Popis jednotlivých os:

Intensity: Intenzita

Flowery: Kvetnatá chuť

Herbaceous: Bylinná chuť

Fruity: Ovocná chuť

Sour: Kyslosť

Sweet: Sladkosť

Heavy: Plnosť

Cocoa: Kakaová chuť